Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊσταμένη Γραμματείας: Κατερίνα Μπατζογιάννη

Τηλέφωνο: 2410 - 684275

e-mail: secry-agric@teilar.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων
ΤΚ: 411 10, Λάρισαimg