Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊσταμένη Γραμματείας: Κατερίνα Μπατζογιάννη

Τηλέφωνο: 2410 - 684 275

Ε-mail:  g-agrtec@uth.gr;   secry-agric@teilar.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
π. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, Λάρισα
Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων
ΤΚ: 41 500, Λάρισα

Χάρτης Πρόσβασης