Πρόγραμμα σπουδών

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακήςδιατριβής.

Κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά δέκαπέντε (15) μαθήματα. Στο Π.Μ.Σ. εντάσσονται και η παρακολούθηση σεμιναρίων και η συμμετοχή σε εκπαιδευτές εκδρομές. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες οι οποίες ισομερώς κατανέμονται στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών.

Λίστα Μαθημάτων

Α’ Εξάμηνο

Μάθημα
Καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
Αξιολόγηση – Διαχείριση Εδαφών και Σχεδιασμός Εγκατάστασης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Βελτίωση και Ταυτοποίηση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
Συγκομιδή και Μετασυλλεκτική Τεχνολογία
Χημεία Οργανικών Ενώσεων στα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

Β’ Εξάμηνο

Μάθημα
Διαχείριση Φαρμακευτικών και Δηλητηριωδών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας
Παραγωγή Αιθέριων Ελαίων
Ποιοτικός Έλεγχος Δρόγων και Αιθέριων Ελαίων
Χρήσεις Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στη Ζωοτεχνία
Εφαρμογές Αιθέριων Ελαίων στη Φυτοπροστασία

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα
Καλλυντικά – Παραφαρμακευτικά Σκευάσματα
Εφαρμογές των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Αιθέριων Ελαίων ως Βιολειτουργικά Συστατικά στα Τρόφιμα
Ίδρυση, Οργάνωση και Διαχείριση Μονάδας Επεξεργασίας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
Καινοτόμα Υποδείγματα Επιχειρηματικότητας με Βάση τα Αρωματικά Φυτά
Βιοστατιστική – Γεωργικός Πειραματισμός – Σεμινάρια – Επισκέψεις σε Μονάδες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

Δ’ Εξάμηνο

Μάθημα
Μεταπτυχιακή Διατριβή