Πρόγραμμα μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακήςδιατριβής.

Κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά δέκαπέντε (15) μαθήματα. Στο Π.Μ.Σ. εντάσσονται και η παρακολούθηση σεμιναρίων και η συμμετοχή σε εκπαιδευτές εκδρομές. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες οι οποίες ισομερώς κατανέμονται στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών.

Λίστα Μαθημάτων

Α’ Εξάμηνο

Μάθημα Διδάσκοντες
Καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Βογιατζή, Δαναλάτος, Γαννούλης, Ηλιόπουλος
Αξιολόγηση – Διαχείριση Εδαφών και Σχεδιασμός Εγκατάστασης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Καλφούτζος, Σακελλαρίου
Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Βελτίωση και Ταυτοποίηση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Παπαχατζής, Αναστασόπουλος, Χατζοπούλου
Συγκομιδή και Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Γράβαλος, Γιαλαμάς
Χημεία Οργανικών Ενώσεων στα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Γκουγκουλιάς

Β’ Εξάμηνο

Μάθημα Διδάσκοντες
Διαχείριση Φαρμακευτικών και Δηλητηριωδών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας Βογιατζή, Σφουγγάρης
Παραγωγή Αιθέριων Ελαίων Κατσιώτης, Χατζοπούλου
Ποιοτικός Έλεγχος Δρόγων και Αιθέριων Ελαίων Μουλάς
Χρήσεις Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στη Ζωοτεχνία Καντάς, Γούλας, Δεληγιάννης, Παπαδόπουλος, Σπύρου, Ζούλφος
Εφαρμογές Αιθέριων Ελαίων στη Φυτοπροστασία Ηλιόπουλος,Βαγγέλας

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα Διδάσκοντες
Καλλυντικά – Παραφαρμακευτικά Σκευάσματα Κατσιώτης
Εφαρμογές των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Αιθέριων Ελαίων ως Βιολειτουργικά Συστατικά στα Τρόφιμα Μανούρας
Ίδρυση, Οργάνωσή και Διαχείριση Μονάδας Επεξεργασίας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Σδρόλιας
Καινοτόμα Υποδείγματα Επιχειρηματικότητας με Βάση τα Αρωματικά Φυτά Μπλάνας
Βιοστατιστική – Γεωργικός Πειραματισμός – Σεμινάρια – Επισκέψεις σε Μονάδες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Μακρίδης, Ρήγας

Δ’ Εξάμηνο

Μάθημα
Μεταπτυχιακή Διατριβή