Στόχοι

Στόχος του προγράμματος

"Η εκπαίδευση και η παροχή τεχνογνωσίας στους φοιτητές ώστε να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται θέματα όπως η παραγωγή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η μεταποίησή των και οι εφαρμογές τους, καθώς και το marketing και η εμπορία των παραγόμενων προϊόντων"* Παραγωγή

Στους φοιτητές θα δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης των κυριότερων Φαρμακευτικών και Αρωματικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας και οι τρόποι χρήσης αυτών. Θα αποκτήσουν την τεχνογνωσία ώστε να συντάσσουν μελέτες καταλληλότητας εδαφών για την εγκατάσταση Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών μέσω της χαρτογράφησης των εδαφών, θα διδαχθούν τις ενδεδειγμένες συνταγές λίπανσης και θα γνωρίσουν τις σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας και συλλογής.

* Μεταποίηση

Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν επίσης στην παραλαβή των αιθερίων ελαίων και στην ανάλυση αυτών με τη μέθοδο της Αέριας και της Υγρής Χρωματογραφίας, καθώς και στον προσδιορισμό πολυφαινολών και αντιοξειδωτικής δύναμης των δρογών. Θα ενημερωθούν επίσης για τη διαδικασία σύστασης μιας μονάδας μεταποίησης ΑΦΦ μέσω διαλέξεων και επιτόπιων επισκέψεων σε σχετικές μονάδες.

* Εφαρμογές

Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις εφαρμογές των ΑΦΦ στη Φυτοπροστασία, στη Ζωοτεχνία και στην Τεχνολογία Τροφίμων. Επιπλέον θα αποκτήσουν γνώσεις για την παρασκευή καλλυντικών καθώς και φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων φυτικής προέλευσης.

* Marketing

Τέλος οι φοιτητές θα μυηθούν στο Marketing, στην έρευνα αγοράς και στους τρόπους προώθησης των προϊόντων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκπαδιευτικά σεμινάρια και επισκέψεις σε μονάδες καθετοποιημένης παραγωγής-μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.