Στόχος του προγράμματος

Η εκπαίδευση και ενημέρωση των συμμετεχόντων ώστε να καθίστανται ικανοί, με το τέλος της εκπαίδευσης, να διαχειρίζονται ολοκληρωμένα το αντικείμενο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και των αιθέριων ελαίων στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, καθώς και το marketing και την εμπορία των προϊόντων.

Img

Τεχνογνωσία

Στους εκπαιδευόμενους θα δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης των κυριότερων Φαρμακευτικών – Δηλητηριωδών φυτών της ελληνικής χλωρίδας και χρήσης αυτών. Θα αποκτήσουν την τεχνογνωσία ώστε να συντάσσουν μελέτες καταλληλότητας εδαφών για την εγκατάσταση Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών μέσω της χαρτογράφησης των εδαφών,να ενημερωθούν για τις ενδεικνυόμενες συνταγές λίπανσης και να γνωρίσουν τις σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας και συλλογής μέσω των συστημάτων προσομοίωσης.

Μεταποίηση

Όσον αφορά στον τομέα της μεταποίησης οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην παραλαβή των αιθερίων ελαίων και στην ανάλυση αυτών με τη μέθοδο της Αέριας και της Υγρής Χρωματογραφίας, καθώς και στον προσδιορισμό πολυφαινολών και αντιοξειδωτικής δύναμης των δρογών. Θα ενημερωθούν επίσης για τη διαδικασία σύστασης μιας μονάδας μεταποίησης ΑΦΦ.

Img

Εφαρμογές

Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις εφαρμογές των ΑΦΦ στη Φυτοπροστασία, στη Ζωοτεχνία και στην Τεχνολογία τροφίμων. Επιπλέον θα αποκτήσουν γνώσεις για παρασκευή καλλυντικών αλλά και διαφόρων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων φυτικής προέλευσης.

Marketing και Σεμινάρια

Τέλος οι εκπαιδευόμενοι θα μυηθούν στο Marketing και στην έρευνα αγοράς και στους τρόπους προώθησης των προϊόντων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια και επισκέψεις σε μονάδες καθετοποιημένης παραγωγής-μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.